Memira Eyecenter

Memira Eyecenter

1990 gjorde den norska ögonläkaren Bjart Dysthe Nordens första ögonlaseroperation med den då helt nya tekniken, uppfunnen i slutet av 80-talet. Dr Dyste startade Norsk synskirurgi för att erbjuda ögonlaser och senare Dansk synskirurgi tillsammans med danska ögonläkare. I Sverige hade optikern och civilingenjören Jörgen Ringman en idé om att det vore bättre om optiker istället för läkare gör refraktionsberäkningarna inför ögonlaserbehandlingen. Detta eftersom optiker är specialiserade på syn och synfel, medan ögonläkare är specialiserade på ögats anatomi, fysiologi och sjukdomar. Han grundade Opticare i Uppsala 2004 och sedan snabbt flera ytterligare kliniker runt om i Sverige. Inledningsvis var det Dr. Dysthe som gjorde ögonlaserbehandlingarna även i Sverige. Tekniken inom ögonlaser kom att utvecklas snabbt kommande åren. Idag är FS-Lasik en av de vanligaste lasermetoderna på Memira. FS-Lasik, grundar sig på en teknik med högintensiva lasrar. Det är samma samma laserteknik som även fick nobelpriset i fysik 2018

Read More